Kraunasi...

Žaibolaidžių atnaujinimas

Žaibolaidžių atnaujinimas

Naudojimo metu statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra veikiami meteorologinių ir klimatinių sąlygų bei žmogaus veiklos. Todėl šie įrenginiai turi būti reguliariai apžiūrimi ir tikrinami, siekiant nustatyti jų funkcinį tinkamumą.

Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas nustatytas reglamente STR 2.01.06:2009 Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas

Apsaugos lygis Vizualinė apžiūra Patikra
I ir II 1 metai 2 metai
III ir IV 2 metai 4 metai
Pastaba. Naudojant apsaugos nuo žaibo įrenginius sprogioje ar chemiškai aktyvioje aplinkoje, apžiūrą reikia atlikti kas 6 mėn., o patikrą kas 1 metai.
Lentelėje nurodytas apsaugos nuo žaibo kontrolės periodiškumas gali būti sutrumpintas, jeigu apsaugai nuo žaibo būtina taikyti specifinius sprendimus arba reikalaujant draudimo kompanijai.
Kritiniai apsaugos nuo žaibo sistemos ruožai, kuriems priklauso apsaugos elementai veikiami stiprių mechaninių apkrovų, potencialų sulyginimo ryšiai, žaibo srovės iškrovikliai, nepriklausomai nuo apsaugos lygio, turi būti tikrinami kartą per metus.

Be planinių apžiūrų, apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūros papildomai visada atliekamos po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys.

Mes atliekame:

Patikros darbo programos sudarymą.
Tikriname žaibolaidžių įžeminimo ir pereinamųjų kontaktų varžas.
Pateikiame išvadas ir pasiūlymus dėl apsaugos nuo žaibo atitikimo normos aktų reikalavimams.
Prireikus sumontuojame papildomus žaibolaidžius, įžeminimo kontūrus, viršįtampių ribotuvus, sutvarkome nustatytus defektus
Mūsų darbas remiasi individualiu dėmesiu kiekvienam klientui, atsižvelgiant į jo interesus. Patirtis ir žinios leidžia užtikrinti ilgalaikį mūsų įrengtos apsaugos darbą.

mersin escort