Kraunasi...

Apsaugos nuo viršįtampių įrengimas

Išorinę žaibosaugą sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai, įžemintuvai, pastatų ekranavimas. Apsauga nuo žaibo smūgio yra žaibolaidžio uždavinys.

Vidinę žaibosaugą toliau tęsia papildomas pastatų ar jų elemntų ekranavimas, apsauga nuo viršįtampių, potencialų suvienodinimas.

Pradėjus naudoti įvairiose srityse mikroprocesorinę techniką, automatizuoto valdymo, matavimo bei kontrolės sistemas susiduriama su žemosios įtampos įrenginių apsaugos nuo viršįtampių problemomis. Žaibolaidis ir įžeminimas neapsaugo elektronikos įtaisų, kadangi įtampos kritimas šių elementų induktyvumuose gali būti ardomasis jautriems įtaisams. Kaip byloja statistikos duomenys, viršįtampiai sukelia apie 16% visų sutrikimų elektros tiekimo sitemoje.

Viršįtampių ribojimo metodai ir priemonės priklauso nuo viršįtampių amplitudės ir trukmės. Į atskirą grupę galima išskirti impulsinius viršįtampius dėl žaibo išlydžių. Impulsiniu viršįtampiu suprantama trumpalaikė, didelės amplitudės įtampa tarp fazių, arba fazės ir žemės, kurios poveikio trukmė paprastay yra iki 1 ms.

Esant žaibolaidžiui, žaibo išlydžio impulsas padalinamas tarp žaibolaidžio elementų, elektros tinklo, ryšio linijų, pastato komunikacijų. Impulso apsiskirstymas priklauso nuo pastato konstrukcijos, linijų ir komunikacijų tiesimo būdo bei trasų. Šiuo metu tarptautinėmis normomis priimta, kad pavojingas tiesioginio žaibo išlydis veikia 2 km spinduliu. Taip pat įvairios galios impulsinius viršįtampius sukelia vykdomos įvairios komutacijos, trumpieji jungimai.

Apsauga nuo impulsinių viršįtampių dažniausia vykdoma tam tikslui skirtais iškrovikliais ir viršįtampių ribotuvais. Naudojant apsaugos nuo impulsinių viršįtampių įtaisus būtina įvertinti tam tikrus jų instaliavimo ypatumus.

Mes atliekame:

Galios grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas.
Informacinių grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas.
Statinio apsaugos nuo žaibo techninių sprendimų gali bųti daug, tačiau įvertinti konkrečią situaciją ir teisingai suprojektuoti žaibosagos sistemą gali tik šios srities specialistas.

mersin escort