Kraunasi...

Įžeminimo įrengimas

Objekto įžeminimo sistema yra svarbus ir daugiafunkcinis įrenginys. Išorinis įžeminimas paslėptas grunte ir susideda iš grunte esančių elektrodų, jungiamųjų ir įžeminimo laidininkų. Vidinis įžeminimo tinklas, kuris turi būti prieinamas modernizavimui, prijungus naujus elektros imtuvus arba pasikeitus schemai apima potencialų suvienodinimą, apsaugą nuo statinio krūvio, elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimą, kibirkščiuojančių grandinių apsaugą ir kt.

Elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT) skiria:

apsauginį įžeminimą, skirtą žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio;
darbinį įžeminimą – tam tikro elektros grandinės taško įžeminimas, numatytam darbo rėžimui palaikyti.
Apsaugai nuo žaibo įžeminti galima naudoti visus elektros įrengimų įžemiklius, kuriuos rekomenduoja „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ bei LST EN 62305 2006 standartų paketas.

Pagal šiuo metu galiojančio STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ reikalavimus, įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 ω ir dėl geresnio žaibo išlydžio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, o visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje.

Šiuo atveju reikalingos profesionalios teorinės žinios ir praktinė patirtis, taip pat gebėjimas atlikti tikslius skaičiavimus. Įžeminimo sistemos yra kuriamos kiekvienam objektui atskirai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius. Standartinių sprendimų panaudojimo dalis yra maža.

Mes atliekame:

Įžemintuvo tipo ir konstrukcijos parinkimas.

Įžemintuvo montavimas.

Įžeminimo sistemos patikrinimas, varžų matavimas.

Paslėptų darbų akto ir įžemintuvo paso parengimas.

Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra.

Kokybiškas apsauginis įžeminimas – specialistų uždavinys!

mersin escort