Kraunasi...

Žaibosauga

Žaibosauga – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, įvairių pastatų, įrengimų, medžiagų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio ( žaibui trenkus).
Pats pavojingiausias žaibo poveikis- tiesioginis žaibo smūgis, t.y. tiesioginis žaibo kanalo kontaktas su pastatais, įrengimais ir kitais objektais, esančiais žemės paviršiuje. Tačiau žaibas gali būti pavojingas ir netiesioginiai žaibo zonoje.

Audros debesų elektros krūvis metalinėse konstrukcijose ir įrenginiuose gali indukuoti elektrostatinius krūvius ir sukelti atskirų metalinių konstrukcijų dalių kibirkščiavimą.
Staiga kintant žaibo srovei dėl elektromagnetinės indukcijos susidaro aukšta įtampą, kuri taip pat gali sukelti metalinių objektų dalių kibirkščiavimą ir metalinėmis konstrukcijomis (požeminiais ir antžeminiais vamzdynais, kabeliais ir kt. ) persiduoti į kitą pastatą ar statinį.

Kad objektai būtų apsaugoti nuo žaibo, įrengiami žaibolaidžiai, t.y., įrenginiai, priimantys žaibo smūgį ir nuvedantys jo srovę į žemę. Jie sudaryti iš atraminės dalies (atramos), žaibo priėmiklio (laidininko, tiesiogiai priimančio žaibo smūgį), įžeminimo laidininko ( laidininko, perduodančio žaibo srovę į žemę) ir įžemintuvo (išskirstančio žaibo srovę žemėje).
Žaibolaidžiai apsaugo tam tikrą zoną. Saugos zona- tai erdvė, kurioje pastatas arba kitas statinys apsaugomas nuo tiesioginių žaibo smūgių.
( šaltinis: Valentinas Zaveckas. Pastatų ir kitų statinių žaibosauga. Vilnius: Piketas, 1999.)


Daugiau informacijos: http://www.visainfo.lt/zaibolaidis-patikima-apsauga-nuo-zaibo-prekybos-namai-kupole-569

Žaibas –  tai įspūdingas, dažnai bauginantis ir nuolat tiriamas gamtos reiškinys. Enciklopedijos žaibą dažnai apibrėžia kaip žemės atmosferos elektrinį išlydį, susidaranti audros debesies viduje, tarp debesų arba tarp debesies ir Žemės paviršiaus. Jį lydi šviesos(žaibas) ir garso(griaustinis) efektas.

Žaibo išlydžio impulsinė srovė, tekėdama objektu, sukelia terminį, griaunamąjį (mechaninį) ir elektromagnetinį poveikį. Bendra žaibų padaryta žala žmonijai per metus įvertinama apie 5 milijardus dolerių, t.y. kiekvienam mokesčių mokėtojui vienas žaibo kirtis kainuoja 16 JAV centų.

Per praėjusius 2012 metus tik „Lietuvos draudimas“ įregistravo daugiau nei 800 pranešimų apie nuostolius dėl elektros įtampos svyravimų ir žaibų, jiems atlyginti prireikė daugiau nei 750 tūkst. litų.

Apsauga nuo žaibo – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, įvairių pastatų, įrengimų, medžiagų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui įtrenkus).

Efektyvus būdas apsisaugoti nuo žaibų keliamo pavojaus – įsirengti patikimą apsaugos nuo žaibo sistemą. Sutinkamai su tarptautine praktika apsaugos nuo žaibo sistemos skirstomos į:

išorinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo tiesioginio žaibo smūgio, įskaitant žaibo ėmiklius, žaibo srovės nuvediklius, ekranus ir įžeminimą;
vidinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo aukšto potencialo indukavimo arba perdavimo bei žaibo elektromagnetinio impulso poveikio, vykdomą potencialų suvienodinimo sistemos, panaudojant impulsinių viršįtampių iškroviklius ir ribotuvus.
Daugiau kaip 200 metų žmonija tobulino žaibolaidžius. Šiuo metu vienas populiariausių pasaulyje instaliuojamų žaibolaidžių – klasikinis ( Franklino ) žaibolaidis.

Mes siūlome:

Išorinės apsaugos nuo žaibo įrengimą.
Vidinės apsaugos nuo žaibo įrengimą.

Konsultuojame apsaugos nuo žaibo realizacijos klausimais.
Sprendžiant apsaugos nuo žaibo, įžeminimo problemas, pirmiausia rūpinamės žmonių sauga ir pastatų bei statinių inžinerinių sistemų, elektroninės įrangos saugiu eksplotavimu.

Mes darome viską, kad kuo labiau būtų sumažinta žala nuo atmosferos elektros išlydžių, parinktas optimaliausias variantas ir užtikrinta atliktų darbų kokybė.

Atsakingai parinksime ir įrengsime apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri atitiks reglamentą STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ . Parengta dokumentacija, su kuria bus galima priduoti pastatą prieš pradedant naudoti, pilnai atitiks visus keliamus reikalavimus.

 


.

mersin escort