Kraunasi...

Varžos

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai:

Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai atliekami, siekiant nustatyti, ar visos elektros įrenginių ir konstrukcijų dalys yra patikimai įžemintos (įnulintos). Jeigu įžeminimo (įnulinimo) sistemoje yra pažeidimų arba įžeminimo (įnulinimo) nėra, tai atsiranda pavojus žmogaus gyvybei.

Įžeminimo įrenginių varžos matavimas:

Specialistai yra nustatę tam tikras ribines leistinąsias prisilietimo įtampos vertes, kurioms esant tam tikromis sąlygomis žmogus neturėtų būti paveiktas pavojingo srovės dydžio. Automatiniai jungikliai, srovės skirtuminės apsaugos (RCD) ir kiti apsaugos įrenginiai ne visada užtikrina atjungimą esant pavojingam srovės dydžiui, todėl siekiant užtikrinti reikiamą žmonių ir turto apsaugą, atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas.

mersin escort